← Alla tjänster

SWOT-analys

SWOT-analys är en effektiv metod att visualisera och säkerställa att samtliga aspekter identifieras, både positiva och negativa, avseende det analyserade objektet (t ex en åtgärdsplan).

Notera att styrkorna (strengths) och svagheterna (weaknesses) alltid ska vara objektiva fakta, medan möjligheterna (opportunities) och hoten (threats) är subjektiva möjliga händelser (som ännu inte har hänt).

/
För att kunna optimera vår webbplats för dig som besökare skulle vi behöva ditt godkännande för användning av cookies.