Kunder

Luftfartsverket
Komplett Risk Mgmt-implementering

Migrationsverket
Expertkonsult Risk Management

SOL Reneriet AB
Expertkonsult Risk Management, implementering av ISO 31000

Saab AB
Risk Management-utbildning till seniora projektledare

Saab Training Systems
Risk Mgmt-utbildning & Workshop-moderator

Svenska Kyrkan
Expertkonsult Risk Management

Aktiv Omsorg i Sverige
Styrelseuppdrag Riskanalytiker

/
För att kunna optimera vår webbplats för dig som besökare skulle vi behöva ditt godkännande för användning av cookies.