Referenser

Andreas Hedskog, Chairman of the Board, 4C Strategies
"Mr. Axelsson has an extensive knowledge of Risk Management. He has actively contributed to the development of principles, framework components, processes and their implementation in the work that was undertaken for 4 years in the development of ISO 31000. His experience, from not only developing suitable models and tools, but also implementing them has greatly contributed to the success of the ISO 31000 world-wide. Mr. Axelsson is a team player but not afraid to let key people know his opinion when necessary. His integrity is truly a necessary characteristic of any successful Risk Manager. He is also social and easy to connect with. During our frequent meetings all over the world – with people from all over the world – he has demonstrated very good intrapersonal skills and he has formed key professional relationships to further the Swedish stand point in the democratic ISO standard development process. Mr. Axelsson has always delivered on his tasks on time. He is a person you can rely on and entrust with key tasks, and he always delivered beyond expectations."

Johan Fredriksson, Security Manager, Luftfartsverket:
"Lennart Axelssons kunskap, entusiasm och ambitioner inom området Risk Management överträffar alla mina tidigare erfarenheter inom ämnesområdet. Lennart levererar det man önskar, i god tid innan tilldelad tid. Därutöver har Lennart en mycket vinnande social förmåga, som entusiasmerar och väcker intresse, både hos nybörjare och proffs."

Anders Lennerman, Security Manager, Swedavia AB:
"Lennart är oerhört kompetent inom Risk Mgmt-området och vill gärna dela med sig av sina kompetenser inom hela organisationen. Han har förmågan att förankra detta i en stor organisation med många produktionsställen. Arbetet genomfördes mycket självständigt och alltid med stor entusiasm."

Henrik Selin, avdelningschef, WSP:
"Lennart Axelsson besitter en mycket stor kompetens inom risk management och har på ett förtjänstfullt vis berikat vårt riskhanteringsarbete med sin kompetens. Lennart är noggrann, har stor integritet och har varit mycket generös med att dela med sig av sin kompetens till medarbetare inom Brand & Risk."

Åke Svensson, VD, Teknikföretagen:
"Lennart Axelsson kännetecknas av:
– Mycket hög kompetens inom området Risk Management, avseende både ramverk, process, metodik och systemstöd.
– Mycket resultatorienterad med en stor förmåga att leda utvecklingsarbete där hänsyn måste tas till många komplexa samband.
– God förmåga att leda projektarbete i alla dess dimensioner (teknik, organisation, tidplan, ekonomi).
– En egen hög arbetskapacitet med god ordning och reda, där fokus på totalbild och övergripande målsättning kombineras med stor detaljrikedom och noggrannhet.
– Hög integritet med en oräddhet att på faktabas ifrågasätta andras slutsatser eller åsikter om t.ex. planeringsförutsättningar, aktiviteter och tekniska lösningar."

Ismo Viinikainen, R&D Manager, Nokia:
"Lennart Axelsson always delivered results, on time, effectively and with a high quality standard. He has the ability to work very methodically, well organized, with focus on continuous improvements towards set objectives. His objectivity combined with his openess and humour has make him a valued and respected manager as well as a colleague."

Magnus Lindh, Program Management Support, Saab Aeronautics:
"Lennart Axelsson har utfört sina uppgifter till vår fulla belåtenhet. Han har dessutom visat lojalitet, initiativkraft och förmåga att arbeta självständigt. Hans arbete har präglats av mycket bra kvalitet och noggrannhet."

/
För att kunna optimera vår webbplats för dig som besökare skulle vi behöva ditt godkännande för användning av cookies.