← Alla tjänster

Kurser & Föreläsningar

Beroende på ert syfte, er målgrupp och er organisations Risk Mgmt-mognad, så anpassas kurser och föreläsningar för att möta just ert behov.

Ofta blir utbildningen mest effektiv, och dessutom mer intressant för deltagarna, om man inkluderar en workshop-del, i vilken deltagarna praktiskt får prova på det aktuella Risk Mgmt-området.

Kurser och föreläsningar, vars delinnehåll kan kombineras på andra sätt, enligt kundens behov och önskemål:

1. Grundkurs i Effektivt Risk Management
Målgrupp: Samtliga olika typer av verksamheter där man dels önskar få en god förståelse för syftet med en effektiv pro-aktiv riskhantering, dels önskar erhålla praktiska exempel på viktiga framgångsfaktorer, samt goda tips & råd för att verkligen lyckas med implementeringen av effektiv riskhantering.

2. Effektiv riskhantering i komplexa & gränsöverskridande projekt
Målgrupp: Verksamheter som huvudsakligen bedrivs i projektform, där risknivån är relativt hög och där tydliga krav och behov finns på en effektiv riskhantering för att klara projektmålen. Svar ges bland annat på frågorna ”Vilka är de vanligaste hindren och fällorna att fastna i? Vilka är de vanligaste mest kritiska toppriskerna? Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna?

3. Introduktion till ISO 31000 Risk Management, samt presentation av den effektiva riskhanteringsmetoden RISK31000
Målgrupp: Verksamheter som önskar få en allmän förståelse för den nya framgångsrika Risk Management-standarden ISO 31000, hur man praktiskt bäst kan utnyttja denna i sin verksamhet, samt få ett konkret exempel på en ISO 31000-harmoniserad synnerligen effektiv riskhanteringsmetod (RISK31000) inkl ett av marknadens allra mest kostnadseffektiva systemstöd.

4. Fördjupning i två viktiga verktyg inom effektiv riskhantering & problemlösning – Grundorsaksanalys & SWOT-analys
Målgrupp: Verksamheter som önskar förbättra sina kunskaper om de kraftfulla verktygen Grundorsaksanalys och SWOT-analys, inkl erhålla tips & råd om hur dessa används på bästa sätt. I kursen ingår workshop där deltagarna under ledning genomför praktisk övning med exempel från sina egna verksamheter (om så önskas). 

5. Skräddarsydd Risk Management-kurs/föreläsning/workshop
Målgrupp: Samtliga olika typer av verksamheter, som önskar få en kurs/föreläsning/workshop 100% specialanpassad till kundens specifika behov och önskemål.

För att säkerställa högsta möjliga kostndseffektivitet för kunden, kommer vi överens om det optimala upplägget. Istället för relativt höga kurspriser per person rekommenderar ERM oftast att kursgenomförandet sker hos kunden, vilket möjliggör betydligt fler deltagare till ett lågt paketpris. Detta spar även resekostnader för kunden.

Kursexempel
/
För att kunna optimera vår webbplats för dig som besökare skulle vi behöva ditt godkännande för användning av cookies.