← Alla tjänster

Risk Mgmt-dokument

Framtagning av olika typer av dokumentation är ofta tids- och resurskrävande. Det blir betydligt mer kostnadseffektivt att utgå från något existerande grunddokument, som sedan noggrant anpassas till just er verksamhet, er organisation, ert behov, er arbetsmiljö och er företagskultur.

Exempel på dokumentation:

  • Risk Management-plan
  • Implementeringsplan
  • Risk Management-handbok
  • Riskregister
  • Riskrapporter
  • Checklistor
/
För att kunna optimera vår webbplats för dig som besökare skulle vi behöva ditt godkännande för användning av cookies.