Systemstöd

Det användarvänliga, kostnadseffektiva systemstödet för professionell riskhantering; fyller det stora gapet mellan bristfälliga Excelblad och orimligt dyra, komplexa riskverktyg!

Kontakta oss

–  Smidig webbaserad molntjänst eller egen IT-drift
–  Stort fokus på enkelt användargränsnitt
–  Hög säkerhet genom välutvecklat behörighetssystem
–  Hög flexibilitet (t ex kundanpassningsbara riskdatabaser)
–  Snabbt och enkelt rapportgenererande
–  Harmoniserad med ISO 31000 riskhanteringsprocess
–  24/7/365 kundsupport
–  Obegränsat antal användarlicenser
–  Prismässigt synnerligen konkurrenskraftigt
–  Enkelt att modifiera vid framtida förändrade kundbehov
 

/
För att kunna optimera vår webbplats för dig som besökare skulle vi behöva ditt godkännande för användning av cookies.