Välkommen!

LAX ERM AB erbjuder professionell och kostnadseffektiv support avseende riskidentifieringar, riskanalyser, riskvärderingar, riskbehandling, Business Continuity Management, grundorsaksanalyser, SWOT-analyser, riskbehovsanalyser, Risk Mgmt-implementering, ISO 31000-implementering, expertmoderator vid Risk Management Workshops, skräddarsydda utbildningar & föreläsningar, dokumentation samt generell support inom Risk Management.

RISK31000 Systemstöd – Användarvänligt och prisvärt

Systemstödet är harmoniserat med ISO 31000 och består bland annat av komponenter som ett användarsystem med sju olika behörighetsnivåer, optimerat användargränssnitt, dynamisk rapportering med exportmöjligheter till CSV och PDF samt ett mailsystem som håller reda på deadlines och automatiskt påminner berörda användare.

RISK31000 – Den Effektiva Riskhanteringsmetoden

En synnerligen effektiv metod som trots sin enkelhet som säkerställer effektiv identifiering av både högriskområden och specifika risker, hög kvalitet på riskbeskrivningar, grundorsaksanalyser och konsekvens- & sannolikhetsbedömningar. Metoden baseras på mer än 30 års erfarenhet av kostnadseffektivt Risk Management och är ISO 31000-anpassad.

Proaktiv riskhantering eller onödiga problemkostnader... Vad väljer du?

RiskanalysEn gedigen riskanalys ger en komplett och fullständig förståelse av riskernas natur och deras grundorsaker.
GrundorsaksanalysEn strukturerad kraftfull metod för att hitta de absolut viktigaste grund- & huvudorsakerna till risker och problem, så att de effektiva åtgärderna kan sättas in på de mest optimala ställena.
SWOT-analysSWOT-analys är en effektiv metod att visualisera och säkerställa att samtliga aspekter identifieras, både positiva och negativa, avseende det analyserade objektet (t ex en åtgärdsplan).
ImplementeringssupportRiskhantering tycker många kan vara både svårt och komplicerat, men det blir helt omöjligt om inte Risk Management implementeras i verksamheten på ett effektivt och strukturerat sätt.
Risk Mgmt-dokumentFramtagning av olika typer av dokumentation är ofta tids- och resurskrävande. Det blir betydligt mer kostnadseffektivt att utgå från något existerande grunddokument, som sedan noggrant anpassas till just er verksamhet, er organisation, ert behov, er arbetsmiljö och er företagskultur.
Kurser & FöreläsningarBeroende på ert syfte, er målgrupp och er organisations Risk Mgmt-mognad, så anpassas kurser och föreläsningar för att möta just ert behov.
Läs mer om våra tjänster →

Kontakta oss

/
För att kunna optimera vår webbplats för dig som besökare skulle vi behöva ditt godkännande för användning av cookies.