Effektivt Risk Management

Samtliga företag hotas av diverse allvarliga risker och den vanligaste åtgärden är olika typer av försäkringar. Nackdelen med den lösningen är dels att den långsiktigt blir mycket kostsam, dels att verksamheten ändå oftast drabbas mycket allvarligt, t ex genom produktionsstörningar, försenade kundleveranser, förlorat kundförtroende, förlorade marknadsandelar, trots att man får en viss ekonomisk kompensation genom försäkringen.

Genom att använda Effektivt Risk Management, baserat på drygt 30 års erfarenhet av kostnadseffektivt och systematiskt Risk Management, kan du istället minimera/eliminera de flesta av dina risker på ett betydligt billigare sätt. I samband med detta får du dessutom ofta som bonuseffekt automatiskt hjälp med att identifiera och realisera olika typer av positiva möjligheter.

– Lennart Axelsson, VD

/
För att kunna optimera vår webbplats för dig som besökare skulle vi behöva ditt godkännande för användning av cookies.