← Alla tjänster

Riskanalys

En gedigen riskanalys ger en komplett och fullständig förståelse av riskernas natur och deras grundorsaker.

Syfte

Resultatet från riskanalysen ger ovärderlig information dels inför bedömningen av riskernas sannolikhet och möjliga konsekvenser, dels som input till åtgärdsplaneringen.

Riskanalys används även ofta som viktigt underlag inför olika typer av kritiskt beslutsfattande.

Metod

Grundorsaksanalys i kombination med granskning av tidigare liknande risker.

Tips

Ibland är det effektivt att kombinera riskanalysen med riskidentifiering, beroende på vilken nivå riskanalysen ligger på (osäkerheter – riskområden – generella risker – detaljerade risker).

/
För att kunna optimera vår webbplats för dig som besökare skulle vi behöva ditt godkännande för användning av cookies.