• Sök

Välkommen!

ERM erbjuder professionell och kostnadseffektiv support avseende riskidentifiering, riskanalys, riskbehandling, Business Continuity Management, grundorsaksanalys, SWOT-analys, behovsanalys, Risk Mgmt-implementering, ISO 31000-implementering, utbildning, föreläsningar, dokumentation samt generell support inom Risk Management.

RISK31000 Systemstöd – Användarvänligt och prisvärt


Systemetstödet består bland annat av komponenter som ett användarsystem med sju olika behörighetsnivåer, en omfattande risköversikt, dynamisk rapportering med exportmöjligheter till CSV och PDF samt ett mailsystem som håller reda på deadlines och automatiskt påminner berörda användare.


Läs mer om RISK31000 Systemstöd

RISK31000 – Den Effektiva Riskhanteringsmetoden

En mycket effektiv metod, trots sin enkelhet, som säkerställer hög kvalitet på riskidentifiering och riskbeskrivning. Metoden är ISO 31000-anpassad och risker elimineras för evigt genom att även deras grundorsaker fastställs och elimineras.


Läs mer om RISK31000

"Lennart Axelssons kunskap, entusiasm och ambitioner inom området Risk Management överträffar alla mina tidigare erfarenheter inom ämnesområdet."

– Johan Fredriksson
Security Manager, Luftfartsverket


Läs fler referenser

LFV
Migrationsverket
SAAB
SOL Reneriet
WSP
Svenska Kyrkan
Utvecklad av Webdom