• Sök

Tjänster – SWOT-analys

Syfte

SWOT-analys är en effektiv metod att visualisera och säkerställa att samtliga aspekter identifieras, både positiva och negativa, avseende det analyserade objektet (t ex en åtgärdsplan).

Notera att styrkorna (strengths) och svagheterna (weaknesses) alltid ska vara objektiva fakta, medan möjligheterna (opportunities) och hoten (threats) är subjektiva möjliga händelser (som ännu inte har hänt).

LFV
Migrationsverket
SAAB
SOL Reneriet
WSP
Svenska Kyrkan
Utvecklad av Webdom