• Sök

Tjänster – Riskanalys

Syfte

En bra riskanalys ger en komplett och fullständig förståelse av riskernas natur och deras grundorsaker.

Resultatet från riskanalysen ger ovärderlig information dels inför bedömningen av riskernas sannolikhet och möjliga konsekvenser, dels som input till åtgärdsplaneringen.

Riskanalys används även ofta som viktigt underlag inför olika typer av kritiskt beslutsfattande.

Metod

Grundorsaksanalys i kombination med granskning av tidigare liknande risker.

Tips

Ibland är det effektivt att kombinera riskanalysen med riskidentifiering, beroende på vilken nivå riskanalysen ligger på (osäkerheter – riskområden – generella risker – detaljerade risker).

LFV
Migrationsverket
SAAB
SOL Reneriet
WSP
Svenska Kyrkan
Utvecklad av Webdom