• Sök

Tjänster – Grundorsaksanalys

Grundorsaksanalys är en strukturerad kraftfull metod för att:

  • hitta de absolut viktigaste orsakerna till risker och problem, så att de effektiva åtgärderna kan sättas in på de mest optimala ställena.
  • kunna eliminera risken/problemet för evigt.
  • kunna eliminera många andra risker/problem som orsakas av samma grundorsaker.Metod: Den enkla men effektiva Why-Why-metoden rekommenderas.
Tips: Använd alltid en kompetent moderator vid grundorsaksanalyser.

LFV
Migrationsverket
SAAB
SOL Reneriet
WSP
Svenska Kyrkan
Utvecklad av Webdom