• Sök

Referenser – Kunder

Luftfartsverket
Komplett Risk Mgmt-implementering, johan.vonbelow@lfv.se

Migrationsverket
Expertkonsult Risk Management, jonna.wetterholm@migrationsverket.se

SOL Reneriet AB
Expertkonsult Risk Management, implementering av ISO 31000, emelie@sol.se

Saab AB
Risk Management-utbildning till seniora projektledare, anders@andersblome.se

Saab Training Systems
Risk Mgmt-utbildning & Workshop-moderator, susanne.lindero@saabgroup.com

Svenska Kyrkan
Expertkonsult Risk Management, birgitta.odmark@svenskakyrkan.se

Aktiv Omsorg i Sverige
Styrelseuppdrag Riskanalytiker, lise-lott.holm@aktivomsorg.biz

LFV
Migrationsverket
SAAB
SOL Reneriet
WSP
Svenska Kyrkan
Utvecklad av Webdom