• Sök

Referenser – Föreläsningar

2011-11-29 · SIS Frukostseminarium: ISO 31004 – Nästa steg inom Risk Management
 
2010-12-01 · PwC Frukostseminarium: Riskhantering i praktiken – med ISO 31000 som vägledning
 
2010-01-28 · SIS Frukostseminarium: ISO 31000 – Innehåll & Praktiska Användningstips
 
2008-03-13 · 10th Project & Risk Conference, Birmingham, England

2007-06-28 · Military Air Solutions, Programme & Project Management Conference 2007, Preston, England

LFV
Migrationsverket
SAAB
SOL Reneriet
WSP
Svenska Kyrkan
Utvecklad av Webdom